MDM versjonsnr.

Versjonen av master dataene slik den lokale applikasjonen kjenner dem. Siden Visma Business er dataeier vil MDM versjonsnr. og MDM synk. versjonsnr. være like.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene MDM versjonsnr. Heltall
SQL-navn MdmVer Navnet på databasefeltet.
Nummer 17636  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.