MDM status

Et flaggfelt som styrer synkroniseringsbehandlingen i Visma Business Services Host for SyncEngine.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Synkronisering ventende
Ventende synkronisering slettet
Synkronisering pågår
Synkronisering feilet
Synkronisering av sletting pågår
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene MDM status Heltall
SQL-navn MdmPrc Navnet på databasefeltet.
Nummer 17639  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.