MDM public ID

Primærnøkkel i tabellen. En GUID tildelt når posten ble opprettet, og som sendes til MDM som "public ID". Kan være lik feltet Ekstern ID.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene GUID Tekst (40)
Primærnøkkel Ja MDM public ID
SQL-navn MdmPubId Navnet på databasefeltet.
Nummer 17633  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.