MDM slettet versjonsnr.

Verdi som viser MDM-versjonen hvor dataene ble slettet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene MDM versjonsnr. Heltall
SQL-navn MdmDelVer Navnet på databasefeltet.
Nummer 17638  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.