MDM datatype

Verdi som viser datatypen.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Bedrift
2 - Kontakt
3 - Hovedbokskonto
4 - Ansvarsenhetstype
5 - Ansvarsenhet
6 - Avgiftskode
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene MDM datatype Heltall
SQL-navn MdmDataTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 17634  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
SyncEngine kontrollinformasjon SyncEngineControlInformation
  • MDM datatype
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.