Fremmednøkkel streng (lengde 40)

Brukes som fremmednøkkel for tabeller hvor primærnøkkel er string(40) (Ansvarsenhet 7).

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 40 Tekst (40)
SQL-navn FkStr40 Navnet på databasefeltet.
Nummer 17740  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ansvarsenhet 7 OrgUnit7
  • Fremmednøkkel streng (lengde 40)
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.