Fremmednøkkel streng (lengde 10)

Brukes som fremmednøkkel for tabeller hvor primærnøkkel er string(10) (Ansvarsenhet 8-Ansvarsenhet 12).

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 10 Tekst (10)
SQL-navn FkStr10 Navnet på databasefeltet.
Nummer 17739  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ansvarsenhet 8 OrgUnit8
  • Fremmednøkkel streng (lengde 10)
 
Ansvarsenhet 9 OrgUnit9
  • Fremmednøkkel streng (lengde 10)
 
Ansvarsenhet 10 OrgUnit10
  • Fremmednøkkel streng (lengde 10)
 
Ansvarsenhet 11 OrgUnit11
  • Fremmednøkkel streng (lengde 10)
 
Ansvarsenhet 12 OrgUnit12
  • Fremmednøkkel streng (lengde 10)
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.