Fremmednøkkel heltall

Brukes som fremmednøkkel for tabeller hvor primærnøkkel er en heltallsverdi (som Aktør, Hovedbokskonto og Ansvarsenhet 1-Ansvarsenhet 6).

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn FkInt32 Navnet på databasefeltet.
Nummer 17635  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør AssociateBusiness
 • Fremmednøkkel heltall
 
Aktør AssociateContact
 • Fremmednøkkel heltall
 
Hovedbokskonto GeneralLedgerAccount
 • Fremmednøkkel heltall
 
Bedriftsopplysninger CompanyInformation
 • Fremmednøkkel heltall
 
Ansvarsenhet 1 OrgUnit1
 • Fremmednøkkel heltall
 
Ansvarsenhet 2 OrgUnit2
 • Fremmednøkkel heltall
 
Ansvarsenhet 3 OrgUnit3
 • Fremmednøkkel heltall
 
Ansvarsenhet 4 OrgUnit4
 • Fremmednøkkel heltall
 
Ansvarsenhet 5 OrgUnit5
 • Fremmednøkkel heltall
 
Ansvarsenhet 6 OrgUnit6
 • Fremmednøkkel heltall
 
Avgiftskode TaxCode
 • Fremmednøkkel heltall
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.