Ekstern ID

Verdi levert av Visma.SyncEngine/MDM som inneholder ID-en til enheten på MDM-siden.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ekstern ID Tekst (100)
SQL-navn ExtId Navnet på databasefeltet.
Nummer 17867  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.