MDM operasjons-ID

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene GUID Tekst (40)
SQL-navn OpId Navnet på databasefeltet.
Nummer 17766  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.