MDM datatype

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Bedrift
2 - Kontakt
3 - Hovedbokskonto
4 - Ansvarsenhetstype
5 - Ansvarsenhet
6 - Avgiftskode
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene MDM datatype Heltall
Primærnøkkel Ja MDM datatype
SQL-navn MdmDataTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 17762  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.