Bet.avvik kont.rab. i %

Viser avviket i standard valuta i prosent av det opprinnelige beløpet i standard valuta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Prosent Desimal
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 8625  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.