Bet.avvik kont.rab. i EURO

Hvis du skal betale et mindre beløp enn restbeløpet på en post, legger du inn beløpet i feltet for Delbetaling i aktuell valuta eller standard valuta.

Når delbetalingen blir oppdatert, viser feltene Bet.avvik kont.rab., Bet.avvik kont.rab. i valuta og Bet.avvik kont.rab. i EURO differansen i forhold til restbeløpet.

Visma Business oppfrisker feltene hvis du endrer delbetalingsbeløpet.

Merk: Avvik blir bare beregnet på fakturaposter.

Hvis du legger i 0 (null) som delbetalingsbeløp, viser feltene for delbetaling 0 (null) istedet for blankt. Hvis du sletter delbetalingsbeløpet, sletter Visma Business også avviksberegningene.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Kildekolonne Bet.avvik kont.rab. i valuta Euro
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 8623  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.