Bilagsart

Bilagsart for transaksjonen. På automatisk genererte transaksjoner hentes bilagsarten fra bilagsserien for automatgenererte transaksjoner.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsart Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn VoTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 1379  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsart VoucherType
  • Bilagsart
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.