Oppdatert linjenr

Ved oppdatering av bunter, legges det en referanse til bilagslinjen som bilaget er produsert fra i dette feltet.

Denne referansen benyttes når man ønsker å tilbakeføre oppdaterte bilag ved å kjøre behandlingsvalget Opprett ny bunt fra tabellen Oppdatert bilag.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn UpdLnNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 10955  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Oppdatert bilag UpdatedVoucher
  • Bilagsjour.nr
  • Oppdatert buntnr
  • Oppdatert linjenr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.