Lev.nr

Viser for hvilket leverandørnummer transaksjonen gjelder.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Lev.nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn SupNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 1372  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør Supplier
  • Lev.nr
 
Leverandørsaldo SupplierBalance
  • Lev.nr
  • År
  • Periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Produkttransaksjon ProductTransaction
  • Lev.nr
  • Fakturanr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Produkttransaksjon før komprimering ProductTransaction2
  • Lev.nr
  • Fakturanr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.