Remittert

Viser "x" om betalingsforslag har blitt kreert.

Feltet kan settes tilbake til ikke remittert, hvis posten feilaktig har blitt med på et betalingsforslag. Betalingsforslaget kan da slettes i tabellen Betalingslinje, og behandlingsvalget Lag betalingsforslag kan kjøres på nytt.

Feltet blir satt så fort du har godkjent betalingsforslaget, dvs. så fort du har trykket OK i dialogen for Lag betalingsforslag. Kjører du Lag betalingsforslag på en delbetaling, vil feltet forbli blankt. Er delbetalingen lik beløpet du skal betale, vil feltet få en verdi.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ExcRmt Navnet på databasefeltet.
Nummer 1396  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.