Remit. kjørenr

Oppdateres når du godkjenner utskrift ved remittering.

Merk: Feltet oppdateres bare ved utskrift av remitteringer, ikke når elektronisk betalingsformidling benyttes via behandlingsvalget Lag betalingsforslag fra tabellen Åpen leverandørpost.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn RmtRnNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 1401  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.