Kjøp

Settes lik feltet Beløp dersom du har brukt en bilagsart der det er krysset for Påvirker oms./kj..

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Purc Navnet på databasefeltet.
Nummer 1390  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.