Tidligere bilagsnr

Det originale bilagsnummeret når transaksjoner reverseres.

Merk: Feltet benyttes først og fremst for kreditnotaer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsnr Heltall
SQL-navn PrevVoNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 6256  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.