Betalingsgodkjent

Betalingsgodkjent for Visma.net AutoPay.

Betaling av posten er godkjent i Visma.net Approval. Godkjenning av betalingen i Visma.net AutoPay er derfor ikke nødvendig. Denne verdien kan fjernes, men ikke settes.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 18571  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.