Betalingsbet.

Kommer fra bilagslinjen. Hvis ikke fylt ut på bilagslinjen hentes verdien fra tabellen Aktør.

Betalingsbetingelse tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 6.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Betalingsbetingelse i tabellen Tekst.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Betalingsbetingelse Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn PmtTrm Navnet på databasefeltet.
Nummer 4965  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Betalingsbetingelse PaymentTerms
  • Betalingsbet.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.