Restkontantbeløp i valuta

Viser gjenstående beløp i aktuell valuta, før posten er matchet fullt ut - når kontantrabatt benyttes.

Merk: Dette beløpet har kun relevans hvis posten har en betalingsbetingelse som inkluderer kontantrabatt og dagens dato er mindre eller lik Kontant forf.dato.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CRCshAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 7862  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.