Restbeløp i valuta

Viser gjenstående beløp i aktuell valuta, før posten er matchet fullt ut.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RCurAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 1384  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.