Ansvarsenhet 3

Viser hvilke ansvarsenheter du registrerte på bilagslinjen, eventuelt via fordelingsnøkkelen på bilagslinjen.

Ansvarsenhetsfelter kan brukes fritt i henhold til selskapets behov for å dele regnskap, salg og innkjøp inn i ansvarsenheter. De vanligste typene er avdeling, prosjekt og kampanje. Det er også mulig å begrense de ansvarsenhetene en bruker kan se ved å begrense ansvarsenhetene i tabellene Avgrensningsgruppe, Bruker-avgrensningsgruppe og Avgrensning. Feltet vises med navnet det har blitt tildelt i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ansvarsenhetsnr. Heltall
SQL-navn R3 Navnet på databasefeltet.
Nummer 1404  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ansvarsenhet 3 OrgUnit3
  • Ansvarsenhet 3
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.