Fakturanr

Fakturanummer fra bilagslinjen.

Settes lik bilagsnummeret, dersom feltet ikke er utfylt på bilagslinjen og det er krysset av for Påvirker oms./kj. på bilagsarten.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dok.nr Tekst (20)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn InvoNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 1389  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkttransaksjon ProductTransaction
  • Lev.nr
  • Fakturanr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.
Produkttransaksjon før komprimering ProductTransaction2
  • Lev.nr
  • Fakturanr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.