Gironr-sjekksum

Når du bruker et bankgironummer, kontrollerer Visma Business via BIG at den oppgitte sjekksummen stemmer overens med gironummeret på samme rad.

Merk: Bruken av Gironr-sjekksum på bilagslinjer ble benyttet i versjoner før 5.10. Da ble en standardfunksjon for beregning av sjekksum implementert. Denne kan aktiveres/deaktiveres for hvert land i tabellen Land.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn GiroChSm Navnet på databasefeltet.
Nummer 10497  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.