Hovedb.konto

Hovedbokskontoen kundetransaksjonen har blitt akkumulert på.

Hvilken hovedbokskonto transaksjonen skal akkumuleres til kan defineres under (i prioritert rekkefølge):
  1. Tabellen Aktør for den konkrete aktør.
  2. Tabellen Kontonr-serie.
  3. Tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn GenAcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 1410  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto GeneralLedgerAccount
  • Hovedb.konto
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.