Planlagt bet.dato

Datoen du har tenkt å betale en faktura på. Visma Business setter feltet i utgangspunktet lik kontantforfallsdatoen eller forfallsdatoen på fakturaen.

Datoen er grunnlag for transaksjoner som blir plukket ut når du kjører behandlingsvalget Lag betalingsforslag fra tabellen Åpen leverandørpost.

Du kan flytte planlagt betalingsdato hvis betalingsdatoen for eksempel er en lørdag. Du kan altså ha betalingsfrie dager. For å ta dette i bruk må du gjøre følgende:

  • Marker kolonnen Flytt betaling til hverdag i tabellen Bilagsart
  • Marker de dagene som skal være betalingsfrie i feltet Bet.frie dager i tabellen Bedriftsopplysninger. Velg også om du ønsker å flytte betalingsdatoen til før eller etter de betalingsfrie dagene
  • Registrer inngående fakturaer.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn EstPayDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 1395  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.