EBF bet.metode

Brukes i forbindelse med elektronisk betalingsformidling.

Verdiene blir med på åpne leverandørposter og -transaksjoner.

EBF betalingsmetode tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 132.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en EBF betalingsmetode i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene EBF betalingsmetode Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn EFT4 Navnet på databasefeltet.
Nummer 6638  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.