EBF blankett-type

Brukes i forbindelse med elektronisk betalingsformidling (kun dansk remittering).

For danske betalingsformat kan følgende benyttes:
  • 1 = giro transfer with notification without payment ID
  • 4 = giro transfer without notification with payment ID
  • 15 = giro transfer with notification and payment ID
  • 71 = money order without notification with payment ID
  • 73 = money order with notification without payment ID
  • 75 = money order with notification and payment ID
Merk: Kjør behandlingsvalget Obligatoriske teksttyper fra tabellen Bedriftsopplysninger, og sett teksttypen EBF blankett-type til obligatorisk. Dette vil stoppe deg fra å angi en feil kode.
EBF blankett-type tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 203.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en EBF blankett-type i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene EBF blankett-type Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn EftFrmTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 15464  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.