Dekl.kode

Brukes i forbindelse med elektronisk betalingsformidling.

For utenlandsbetalinger benyttes dette feltet for å angi deklarasjonskode i henhold til nasjonale regler. Gyldige verdier og tilhørende tekster kan defineres i tabellen Deklarasjonskode. Verdiene blir med på åpne leverandørposter og -transaksjoner.

EBF deklarasjonskode tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 131.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en EBF deklarasjonskode i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene EBF deklarasjonskode Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn EFT3 Navnet på databasefeltet.
Nummer 6637  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.