EBF valutakode

Brukes i forbindelse med elektronisk betalingsformidling.

Verdiene blir med på åpne leverandørposter og -transaksjoner.

EBF valutakode tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 129.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en EBF valutakode i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene EBF valutakode Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn EFT1 Navnet på databasefeltet.
Nummer 6635  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.