EBF avg.kode

Brukes i forbindelse med elektronisk betalingsformidling.

Verdiene blir med på åpne leverandørposter og -transaksjoner.

EBF avgiftskode tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 130.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en EBF avgiftskode i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene EBF avgiftskode Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn EFT2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 6636  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.