Belastes valutanr

Valutanummeret du ønsker å benytte på betalingen.

Valutanummer du ønsker at Visma Business skal benytte for betalingen, dersom forskjellig fra leverandørens standardvaluta.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Valutanr Heltall
SQL-navn PmtCur Navnet på databasefeltet.
Nummer 11455  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Valuta ChargeDebitCurrency
  • Belastes valutanr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.