Valutakorreksjons kjøring

Et unikt nummer som identifiserer siste kjøring av behandlingsvalget Valutakorreksjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn CurCRNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 11929  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.