Motkonto

Motkonto fra bilagslinjen.

Om det posteres både til debet og kredit på samme bilagslinje, vil feltene Motkonto og Motk.type vise kunde, leverandør, driftsmiddel eller hovedbokskonto relatert til motposteringen generert fra bilagslinjen.

Dersom Feilføringskonto fra tabellen Bedriftsopplysninger har blitt benyttet fordi den originale kontoen ikke fantes, vil feltene Motkonto og Motk.type istedet vise mot hvilken kunde, leverandør, driftsmiddel eller hovedbokskonto bilaget ble forsøkt postert.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn AgAcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4367  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør CrossCustomer
  • Motkonto
 
Aktør CrossSupplier
  • Motkonto
 
Hovedbokskonto CrossGeneralLedgerAccount
  • Motkonto
 
Driftsmiddel CrossCapitalAsset
  • Motkonto
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.