Kredit

Viser om beløpet er < 0.

Feltet kan benyttes til selektering av kreditbeløp, f.eks. til rapporteringsformål.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Cr Navnet på databasefeltet.
Nummer 4813  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.