Bankkonto-linjenr

For å overstyre mottakers bankkonto med andre registrerte bankkontoer.

På denne måten henter utlegget data fra en annen bankkonto enn standard.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn BankAcLn Navnet på databasefeltet.
Nummer 11454  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.