Bankkonto

Hentes fra feltet Bankkonto fra bilagslinjene.

Dersom du ikke har fylt ut feltet under registering, henter Visma Business gironummer fra kolonnen Bankkonto, alternativt Postgiro på gjeldende kunde i tabellen Aktør.

Verdien i feltet blir tatt med over til tabellen Betalingslinje når du lager betalingsforslag.

Dette feltet kan også benyttes for IBAN bankkontonummer. Avhengig av mottaker sitt land må du i enkelte tilfeller også fylle ut feltene Bankfilial og SWIFT-kode. Hvilke felter du må fylle ut avhenger av mottakerlandets krav ut over IBAN. Du kan kontakte din bankforbindelse eller leverandør for mer informasjon om dette.

Merk: Feltet Bankkonto valideres i henhold til visse regler. Det er mulig å skru av denne valideringen under feltet Landbehandl. i tabellen Land.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bankkonto Tekst (35)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn BankG Navnet på databasefeltet.
Nummer 5824  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.