Saldo ikke oppdatert

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn BalUpd Navnet på databasefeltet.
Nummer 19696  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.