Att.dato 2

Inntil to datoer kan registreres for attestasjon. Feltene er kun opplysningsfelt, og kan brukes for eksempel for utvalg.

Feltene kan for eksempel benyttes ifbm. remittering. I noen bedrifter skal inngående fakturaer attesteres av flere, for eksempel fakturaer som skal fordeles på flere ansvarsenheter. Visma Business setter feltet Att.dato 1 til dagens dato når poster blir attestert. Slettes feltet i tabellen Åpen leverandørpost vil transaksjonstatusen for at den er attestert bli tilbakestilt på hovedbokstransaksjonen.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn AttDt2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 1400  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.