Att.bilagsnr

Settes lik feltet Bilagsnr på attestasjonsbilagslinjen. Forutsetter at feltet Bilagsnr på posten er lik feltet Tidligere bilagsnr på bilagslinjen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsnr Heltall
SQL-navn AttVoNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 6462  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.