Approval arbeidsflyt-ID

Referanse til en arbeidsflyt i Visma.net Approval.

Brukes i Visma.net AutoPay ved visning av faktura-PDF.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Approval arbeidsflyt-ID Tekst (36)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ApWfH Navnet på databasefeltet.
Nummer 18816  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.