Approval-token

Kvitteringskode for forhåndsgodkjent betaling i Visma.net AutoPay.

Transaksjonen er forhåndsgodkjent for betaling i Visma.net Approval. Når denne koden følger betalingen er det ikke nødvendig å godkjenne betalingen i Visma.net AutoPay.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Approval-token Tekst (40)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ApTk Navnet på databasefeltet.
Nummer 18559  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.