Att.ansv.

Du kan angi verdi for dette feltet når du registrerer bilag, eller i tabellen Åpen leverandørpost. Skal du attestere en inngående faktura, legger du inn ansattnummeret til den attestasjonsansvarlige her.

Ans.nr er et unikt nummer som identifiserer en bestemt ansatt.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ans.nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Att Navnet på databasefeltet.
Nummer 1398  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør ApprovalOfficial
  • Att.ansv.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.