Trans.opplysn. 4

Fritt grupperings- og informasjonsfelt.

Det tilsvarende feltet i tabellen Produkttransaksjon oppdateres med verdien fra dette feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Trans.opplysn. @ Tekst (40)
SQL-navn TrInf4 Navnet på databasefeltet.
Nummer 7081  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.