Til dato

Den siste datoen strukturlinjen vil bli vurdert for en ordre.

Strukturlinjen utvides bare hvis feltet Trans.dato i tabellen Ordrelinje er innenfor intervallet for feltene Fra dato og Til dato.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn ToDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 12805  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.