Delproduktnr

Strukturen produktet er tilordnet.

En struktur er definert som et produkt og et eller flere delprodukter.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
SQL-navn SubProd Navnet på databasefeltet.
Nummer 2696  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkt SubProduct
  • Delproduktnr
 
Søkeprodukt SubSearchProduct
  • Delproduktnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.