Råvare

Delproduktet er et råmaterial.

Hvis dette feltet er valgt, tilordnes transaksjonstypen 5 - Vareforbruk til nye ordrelinjer. Når strukturen er utvidet for en produksjonsordre, kan Plukklister genereres.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 16450  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.